ligowiec.net strona g│ˇwna
redaktor dy┐urny:
me
napisz w´┐Żasn´┐Ż relacj´┐Ż z meczu
Dodane przez u´┐Żytkownika relacje musz´┐Ż spe´┐Żnia´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żce kryteria:
  • musz´┐Ż by´┐Ż pisane poprawna polszczyzn´┐Ż, bez b´┐Ż´┐Żd´┐Żw ortograficznych.
  • tre´┐Ż´┐Ż musi by´┐Ż prawdziwa, je´┐Żli u´┐Żytkownik dodawa´┐Ż b´┐Żdzie nieprawdziwe informacje mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż dodawania relacji zostanie zablokowana.
  • bezwzgl´┐Żdnie nale´┐Ży poda´┐Ż ´┐Żr´┐Żd´┐Żo
  • Nie nadu´┐Żywamy du´┐Żych liter
  • Nie stosujemy znacznik´┐Żw html - zostan´┐Ż one automatycznie wyci´┐Żte
  • Proponujemy u´┐Żywa´┐Ż przegl´┐Żdarki Firefox wraz zainstalowanym modu´┐Żem sprawdzaj´┐Żcym poprawn´┐Ż pisowni´┐Ż j´┐Żzyka polskiego
Najlepsze relacje uka´┐Ż´┐Ż si´┐Ż jako newsy
tytu´┐Ż:
´┐Żr´┐Żd´┐Żo:
zaloguj si´┐Ż, aby m´┐Żc doda´┐Ż relacj´┐Ż z meczu
 

Table 'ligowiec.mecze_' doesn't exist